Privacyverklaring

Blijf gezond

Bussum, 30 april 2021

De campagne Blijf Gezond is een initiatief van GGD Gooi en Vechtstreek. Het doel van de campagne is inwoners uit Gooi en Vechtstreek van tips en informatie te voorzien om gezond te blijven. Hierbij vinden wij het van het grootste belang om vertrouwelijk met de door u verstrekte gegevens om te gaan. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we registreren als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevens die verstrekt worden via de website www.blijfgezondgv.nl onder verantwoordelijkheid van GGD Gooi en Vechtstreek.

Indien u een formulier op deze website invult, gaan wij er vanuit dat u de privacyverklaring heeft gelezen. In de formulieren staat altijd een link naar deze privacyverklaring waardoor u geïnformeerd toestemming kunt geven.

Verzamelen en delen van persoonsgegevens

Wanneer u een formulier op deze website invult, kunnen we u vragen we om een aantal persoonsgegevens te verstrekken. Wij vragen u slechts die gegevens die wij nodig hebben om onze dienst uit te kunnen voeren.

Prijsvraag Blijf Gezond

Om mee te kunnen doen aan de prijsvraag Blijf Gezond, vragen wij uw e-mailadres. Zo kunnen we u informeren indien u één van de winnaars van de prijsvraag bent.

Indien u in het formulier heeft aangegeven in de toekomst vaker informatie over Blijf Gezond te willen ontvangen, dan gebruiken wij hiervoor uw e-mailadres. U kunt deze aanmelding te allen tijde ongedaan maken of uw gegevens wijzigen.

Aanvragen flyers en banners

Om als huisartsenpraktijk Blijf Gezond flyers en/of banners aan te kunnen vragen, vragen wij uw naam en e-mailadres. Dit gebruiken wij eenmalig om uw bestelling te bevestigen en de materialen naar u op te kunnen sturen. Indien nodig gebruiken we uw e-mailadres aanvullend om contact met u op te nemen over de levering van de materialen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en dan redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de diensten.

GGD Gooi en Vechtstreek en haar werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren, waarbij geheimhouding van uw gegevens wordt gegarandeerd. Uw gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt of voor andere doeleinden gebruikt dan in het kader van de campagne Blijf Gezond.

De gegevens worden opgeslagen via de met SSL beveiligde website blijfgezondgv.nl en andere beveiligingsmaatregelen zoals encryptie en wachtwoordgebruik.

Bij vragen over het gebruik of beheer van uw gegevens, corrigeren of vernietiging van uw gegevens, afmelden of andere vragen, kunt u contact opnemen met Rinelle van den Top via r.vandentop@ggdgv.nl.

De uitgebreide privacyverklaring van de GGD/Regio Gooi en Vechtstreek treft u hier regiogv.nl/privacyverklaring

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor de cookieverklaring.