Blijf gezond
Beweeg
Elke dag 30 minuten
Hou contact op afstand
Bel, app of spreek af op 1,5 meter afstand
Eet gezond
Elke dag groente en fruit en drink water
Ontspan
Doe dingen waar je blij van wordt